Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
Yazar Mesaj
Bagbozumu Çevrimdışı
Aileden
*****

Mesajlar: 20
Katılım: Sep 2007
Karma Puanı: 1
Mesaj: #1
ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
[/i][/b][/color][color=red][b][i]EK-1

ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ*
KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIM KURALLARI
UYUM   MISMATCH   PUAN
   A MM   B MM   DR MM   Puanlama
DR>B>A ya göre yapılmıştır
2A 2B 2DR   0   0   0   Şarta bağlı olmaksızın alıcının olduğu yere gider
1A 2B 2 DR   1   0   0   950    475      
0A 2B 2 DR   2   0   0   900    450    
2A 1B 2DR   0   1   0   850    425
1A 1B 2DR    1   1   0   800    400
0A 1B 2DR   2   1   0   750    375
2A 2B 1DR   0   0   1   700    350
2A 0B 2DR   0   2   0   700    350
1A 2B 1DR   1   0   1   650    325
1A 0B 2DR   1   2   0   650    325
0A 2B 1DR   2   0   1   600    300
0A 0B 2DR   2   2   0   600    300
2A 1B 1DR   0   1   1   550    275
1A 1B 1DR   1   1   1   500    250
0A 1B 1DR   2   1   1   450    225
Donör çıkaran organ nakli merkezi en fazla 1 DR MM olmak kaydıyla 5 MM e kadar uyumlu  hastası varsa 1 böbreği alır (bu hastalar da puanlarına göre sıralanır).
Donörün çıktığı bölge   200    500
Alıcı yaş grubu   11            yaş altı   Doku uyumu puanı  X  1.75    2
   12-17      yaş    Doku uyumu puanı  X  1.50    1.5
   18-37     60     yaş   Doku uyumu puanı  X 1.25
   38-45      yaş   Doku uyumu puanı  X 1.20
   46-52      yaş   Doku uyumu puanı  X 1.15
   53-60      yaş   Doku uyumu puanı  X 1.10
Diyalize girme süresi   Her ay için 3    5 puan
Alıcı ve donör arası yaş farkı   0-4            yaş    100
   5-8            yaş   75
   9-14          yaş   50
   15-22        yaş   25
   23-30        yaş   10
Panel Reaktif Antikor (PRA) Pozitifliği (%)   50-59   50
   60-69  79   100
   70-79   200
   80 ve üzeri   300  200
Donör çıkaran merkez, bir böbreği kullanması halinde, gönderdiği diğer böbrek için 10   20 puan alır. Her iki böbreği göndermesi halinde 20    40 puan alır. Böbrek alan merkez de aldığı bir  böbrek için -10     -20 puan alır. Bu puanlar bir sonraki böbrek dağıtımında o merkezin listesindeki hastaların puanlarına dahil edilir.
Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi programında yer alan puanlamalarla ilgili böbrek nakli merkezlerinin görüşleri istenmişti. Yapılan çalışmalar ve gelen görüşler doğrultusunda gerek böbrek dağıtım kuralları, gerekse böbrek bekleme listesindeki puanlamalarla ilgili uygun görülen değişiklikler yapılmıştır. “organ@saglik.gov.tr”
* Altı çizili yerler yeni eklenen veya değiştirilen kısımları, üstü çizili yerler de çıkarılacak kısımları   göstermektedir.0 mismatch alıcılarda uygulanacak kurallar:
1. Aynı kan grubundan 0 mismatch (MM) olan alıcı var ise böbrek şartsız olarak oraya gider.
2. Donör ile aynı kan grubundan 0 MM li alıcı bulunamaması halinde, donörün kan grubuyla uyumlu olabilecek diğer kan gruplarından 0 MM li alıcı  bulunduğunda, böbrek bu alıcıya verilir. Yani, A için AB; B için AB; 0 için sırasıyla AB, B ve A alıcılar taranır.
3. 2. Yukarıdaki her iki durumda da  birden fazla  0 MM li alıcının olması halinde, önce donörün çıktığı nakil merkezi, sonra bölgesel, daha sonra ulusal sıralamaya göre puanlama yapılıp böbrek en yüksek puanlı alıcıya gider.

Acil bildirimlerinde uygulanacak kurallar:
4.  3. Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu girişi olmayan, periton diyalizi uygulanamayan, vb.)hastalar için nakil merkezleri tarafından Ulusal Koordinasyon Merkezine (UKM) acil böbrek bildirimi yapılabilir.
5.  4. Söz konusu bildirimin geçerli olabilmesi için UKM tarafından Diyaliz Bilim Kurulundan 3 üyenin olurunun alınması gereklidir (görüşler faks ile teyit edilecektir).
6.  5. Olumlu görüş alındıktan sonra, asgari doku uyum şartına uymak koşulu ile (en fazla1DR MM olmak kaydıyla 5 MM e kadar doku uyumu olması), kadavra böbrek acil bildirim yapılan hastaya (birden fazla acil hasta varsa puan sırasına göre ) yönlendirilir.

Marjinal donörlerde uygulanacak kurallar:
7.  6. Gerekli görülen hallerde yapılacak olan histopatolojik incelemede nefroskleroz saptanan marjinal kadavra donörlerden elde edilecek böbrekler 60 yaşın altındaki alıcılara nakledilemez. gerek görüldüğünde blok olarak nakledilebilir.
8. Söz konusu böbrekler 60 yaşın üzerindeki hastalara dağıtım kurallarına göre teklif edilebilir. Teklifin kabulü alıcı hasta ve hekiminin kararına bağlıdır.

Donörle aynı kan grubundaki alıcılar için geçerli dağıtım kuralları:   Genel Kurallar:
9. 7. Donör çıkaran böbrek nakli merkezi asgari uyum şartına uygun alıcısı varsa 1 böbreği alır (birden fazla uygun alıcı varsa, bu alıcılar arasındaki sıralama aldıkları puana göre belirlenir).  
10  8. Diğer böbrek ise donör çıkaran nakil merkezi de dahil olmak üzere ulusal listeye sunulur.
11.1.  9.1 Donör çıkaran merkez nakil merkezi değilse her iki böbrek için,
         Donör çıkaran merkezin nakil merkezi olması ve 9 uncu maddede belirtilen kurala göre bir böbreği kullanması halinde ikinci böbrek için veya kullanmaması durumunda her iki böbrek için aşağıdaki kurallar uygulanır:
11.2.  9.2 Bekleme listesinde yer alan tüm hastalarda puanlama yapılır. En yüksekten düşüğe doğru hastalar sıralanır. Listede en fazla puan alan 3 hastanın bulunduğu merkeze böbrek UKM tarafından teklif edilir. Nakil merkezleri arasında eşitlik olması halinde aynı merkezden doku tipi uyumuna göre önce DR, sonra B daha sonra A uyumu dikkate alınır.
11.3.  9.3 Söz konusu 3 hastadan hiçbirine tıbbi veya sosyal nedenler ile naklin yapılamaması durumunda o merkezin asgari uyum şartını taşımak kaydıyla sıradaki diğer hastaları arasından puanlamaya göre uygun görülene nakil gerçekleştirilir.  

Genel Kurallar:
  
12. 10. Puanlamaya göre teklif edilen böbreğin, nakil merkezi tarafından uzaklık veya herhangi bir nedenle reddedilmesi durumunda aynı puanlama sistemiyle sıradaki nakil merkezine böbrek teklif edilir.
13.  11. Donör organlarının çıkartılması (kalp dışında) öncelikle sıradaki KC Nakil Merkezi veya onun ayarladığı bir merkez tarafından böbrek naklini yapacak merkezlerle muhkabelre halinde yapılır. Harvesting ekibi organları usulüne uygun çıkarmak ve korumakla mükelleftir. Kalp çıkartılması ise sıradaki Kalp Nakli Merkezi tarafından yada ayarladıkları bir merkez tarafından yapılır. Zorunlu hallerde böbrek nakledecek ekipler yada donöre yakın bir ekip tarafından harvesting yapılabilir.

14. 12. Nakil merkezleri UKM tarafından teklif edilen 3 hasta içinden 2 hastayı puan sırasına uymayarak elediyse ya da kendi merkezinden çıkan kadavra donörün böbreğini yine puan sırasına uymadan naklettiyse eleme gerekçelerini bir rapor halinde Bakanlığa (UKM)ye bildirmek zorundadır.

15.  13. Birden fazla nakil merkezinde listeye giren hastaların kimlikleri belirlenip, hastanın isteğine göre tek bir merkezde kaydı tutulur.

16. 14. Nakil merkezleri hasta bilgilerinin doğruluğunu her ay  6 ayda bir kontrol etmek ve güncellemekle mükelleftir.

17.  15. Diyalize girme süreleri puanlanması için hastaların ilk diyalize girme tarihini belirten belgeyi nakil merkezine sunması ve nakil merkezinin bu belgeyi hastaya ait dosyasında saklaması gerekmektedir.

18.  16. Greft reddi nedeniyle tekrar bekleme listesine giren hastaların bekleme süresinin başlangıç tarihi olarak diyalize ilk girmeye başladığı tarih kabul edilir. Hastanın nakil olduğu tarih ile greftin fonksiyonunu yitirerek tekrar diyalize girmeye başladığı tarih arasında geçen süre (greft reddinin ilk 3 ay içerisinde meydana gelmesi durumu hariç)  bekleme süresine dahil değildir.

19.  17. Nakil merkezi dışında bir merkezden donör çıktığında, puanlamaya göre böbrek hak etmediği halde böbrek harvestingi için ekip bulunamadığından harvesting yapan böbrek nakil ekibi, asgari nakil kriterlerini karşılamak şartıyla (en fazla 1DR MM olmak kaydıyla 5 MM e kadar doku uyumu olması) bir böbreği alır.

20.  18. Her hastanın T.C. kimlik numarası nakil merkezleri tarafından kaydedilir.

EK-2

ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIMINDA PUANLAMA TABLOSU
DEĞERLENDİRME KRİTERİ   PUAN   MISMATCH   PUAN
Doku Uyumu   Tam uyum (2A 2B 2DR uyumu) durumunda şarta bağlı olmaksızın alıcının olduğu yere gider

Tam uyum dışındaki durumlarda uyumlu her DR antijeni için 150, B antijeni için 75, A antijeni için 25 puan verilir
Donörün çıktığı bölge   200    500
Alıcı yaş grubu   11            yaş altı   Doku uyumu puanı  X  1.75    2
   12-17      yaş    Doku uyumu puanı  X  1.50    1.5
   18-37     60     yaş   Doku uyumu puanı  X 1.25
Diyalize girme süresi   Her ay için 3    5 puan
Panel Reaktif Antikor (PRA) Pozitifliği (%)   50-59   50
   60-79   100
   80 ve üzeri   200
Donör çıkaran merkez, bir böbreği kullanması halinde, gönderdiği diğer böbrek için 10 20 puan alır. Her iki böbreği göndermesi halinde 40 puan alır. Böbrek alan merkez de aldığı bir  böbrek için -10 -20 puan alır. Bu puanlar bir sonraki böbrek dağıtımında o merkezin listesindeki hastaların puanlarına dahil edilir.
Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi programında yer alan puanlamalarla ilgili böbrek nakli merkezlerinin görüşleri istenmişti. Yapılan çalışmalar ve gelen görüşler doğrultusunda gerek böbrek dağıtım kuralları, gerekse böbrek bekleme listesindeki puanlamalarla ilgili uygun görülen değişiklikler yapılmıştır. “organ@saglik.gov.tr”
KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIM KURALLARI

0 mismatch alıcılarda uygulanacak kurallar:

1. Aynı kan grubundan 0 mismatch (MM) olan alıcı var ise böbrek şartsız olarak oraya gider.

2.  birden fazla  0 MM li alıcının olması halinde, önce donörün çıktığı nakil merkezi, sonra bölgesel, daha sonra ulusal sıralamaya göre puanlama yapılıp böbrek en yüksek puanlı alıcıya gider.

Acil bildirimlerinde uygulanacak kurallar:

3. Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu girişi olmayan, periton diyalizi uygulanamayan, vb.)hastalar için nakil merkezleri tarafından Ulusal Koordinasyon Merkezine (UKM) acil böbrek bildirimi yapılabilir.

4. Söz konusu bildirimin geçerli olabilmesi için UKM tarafından Diyaliz Bilim Kurulundan 3 üyenin olurunun alınması gereklidir (görüşler faks ile teyit edilecektir).
5. Olumlu görüş alındıktan sonra, kadavra böbrek acil bildirim yapılan hastaya (birden fazla acil hasta varsa puan sırasına göre ) yönlendirilir.

Marjinal donörlerde uygulanacak kurallar:

6. Gerekli görülen hallerde yapılacak olan histopatolojik incelemede nefroskleroz saptanan marjinal kadavra donörlerden elde edilecek böbrekler  gerek görüldüğünde blok olarak nakledilebilir.

   Genel Kurallar:

7. Donör çıkaran böbrek nakli merkezi asgari uyum şartına uygun alıcısı varsa 1 böbreği alır (birden fazla uygun alıcı varsa, bu alıcılar arasındaki sıralama aldıkları puana göre belirlenir).  

8. Diğer böbrek ise donör çıkaran nakil merkezi de dahil olmak üzere ulusal listeye sunulur.

9.1 Donör çıkaran merkez nakil merkezi değilse her iki böbrek için,
         Donör çıkaran merkezin nakil merkezi olması ve 9 uncu maddede belirtilen kurala göre bir böbreği kullanması halinde ikinci böbrek için veya kullanmaması durumunda her iki böbrek için aşağıdaki kurallar uygulanır:
9.2 Bekleme listesinde yer alan tüm hastalarda puanlama yapılır. En yüksekten düşüğe doğru hastalar sıralanır. Listede en fazla puan alan 3 hastanın bulunduğu merkeze böbrek UKM tarafından teklif edilir. Nakil merkezleri arasında eşitlik olması halinde aynı merkezden doku tipi uyumuna göre önce DR, sonra B daha sonra A uyumu dikkate alınır.
9.3 Söz konusu 3 hastadan hiçbirine tıbbi veya sosyal nedenler ile naklin yapılamaması durumunda o merkezin asgari uyum şartını taşımak kaydıyla sıradaki diğer hastaları arasından puanlamaya göre uygun görülene nakil gerçekleştirilir.  
  
10. Puanlamaya göre teklif edilen böbreğin, nakil merkezi tarafından uzaklık veya herhangi bir nedenle reddedilmesi durumunda aynı puanlama sistemiyle sıradaki nakil merkezine böbrek teklif edilir.

11. Donör organlarının çıkartılması (kalp dışında) öncelikle sıradaki KC Nakil Merkezi veya onun ayarladığı bir merkez tarafından böbrek naklini yapacak merkezlerle muhabere halinde yapılır. Harvesting ekibi organları usulüne uygun çıkarmak ve korumakla mükelleftir. Kalp çıkartılması ise sıradaki Kalp Nakli Merkezi tarafından yada ayarladıkları bir merkez tarafından yapılır. Zorunlu hallerde böbrek nakledecek ekipler yada donöre yakın bir ekip tarafından harvesting yapılabilir.

12. Nakil merkezleri UKM tarafından teklif edilen 3 hasta içinden 2 hastayı puan sırasına uymayarak elediyse ya da kendi merkezinden çıkan kadavra donörün böbreğini yine puan sırasına uymadan naklettiyse eleme gerekçelerini bir rapor halinde Bakanlığa (UKM)ye bildirmek zorundadır.

13. Birden fazla nakil merkezinde listeye giren hastaların kimlikleri belirlenip, hastanın isteğine göre tek bir merkezde kaydı tutulur.

14. Nakil merkezleri hasta bilgilerinin doğruluğunu  6 ayda bir kontrol etmek ve güncellemekle mükelleftir.

15. Diyalize girme süreleri puanlanması için hastaların ilk diyalize girme tarihini belirten belgeyi nakil merkezine sunması ve nakil merkezinin bu belgeyi hastaya ait dosyasında saklaması gerekmektedir.

16. Greft reddi nedeniyle tekrar bekleme listesine giren hastaların bekleme süresinin başlangıç tarihi olarak diyalize ilk girmeye başladığı tarih kabul edilir. Hastanın nakil olduğu tarih ile greftin fonksiyonunu yitirerek tekrar diyalize girmeye başladığı tarih arasında geçen süre (greft reddinin ilk 3 ay içerisinde meydana gelmesi durumu hariç)  bekleme süresine dahil değildir.

17. Nakil merkezi dışında bir merkezden donör çıktığında, puanlamaya göre böbrek hak etmediği halde böbrek harvestingi için ekip bulunamadığından harvesting yapan böbrek nakil ekibi, asgari nakil kriterlerini karşılamak şartıyla (en fazla 1DR MM olmak kaydıyla 5 MM e kadar doku uyumu olması) bir böbreği alır.

18. Her hastanın T.C. kimlik numarası nakil merkezleri tarafından kaydedilir.

http://www.Balasaygun.com
http://www.Dostdiyaliz.com Cool
(En son düzenleme: 12-09-2007 02:27 AM Derviş.)
11-20-2007 04:19 AM
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı bir cevapta alıntı yap
Derviş Çevrimdışı
ARADA BİR UĞRAR...
*****

Mesajlar: 184
Katılım: Mar 2007
Karma Puanı: 11
Mesaj: #2
RE: ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
eline sağlık çok zor bulunan bilgiler bazı yerlerini pek anlamadım ama ilgi alanım olduğu için okudum
mesela

A MM B MM DR MM Puanlama
DR>B>A ya göre yapılmıştır
2A 2B 2DR 0 0 0 Şarta bağlı olmaksızın alıcının olduğu yere gider
1A 2B 2 DR 1 0 0 950 475
0A 2B 2 DR 2 0 0 900 450
2A 1B 2DR 0 1 0 850 425
1A 1B 2DR 1 1 0 800 400
0A 1B 2DR 2 1 0 750 375
2A 2B 1DR 0 0 1 700 350
2A 0B 2DR 0 2 0 700 350
1A 2B 1DR 1 0 1 650 325
1A 0B 2DR 1 2 0 650 325
0A 2B 1DR 2 0 1 600 300
0A 0B 2DR 2 2 0 600 300
2A 1B 1DR 0 1 1 550 275
1A 1B 1DR 1 1 1 500 250
0A 1B 1DR 2 1 1 450 225
Donör çıkaran organ nakli merkezi en fazla 1 DR MM olmak kaydıyla 5 MM e kadar uyumlu hastası varsa 1 böbreği alır (bu hastalar da puanlarına göre sıralanır).
Donörün çıktığı bölge 200 500
Alıcı yaş grubu 11 yaş altı Doku uyumu puanı X 1.75 2
12-17 yaş Doku uyumu puanı X 1.50 1.5
18-37 60 yaş Doku uyumu puanı X 1.25
38-45 yaş Doku uyumu puanı X 1.20
46-52 yaş Doku uyumu puanı X 1.15
53-60 yaş Doku uyumu puanı X 1.10
Diyalize girme süresi Her ay için 3 5 puan
Alıcı ve donör arası yaş farkı 0-4 yaş 100
5-8 yaş 75
9-14 yaş 50
15-22 yaş 25
23-30 yaş 10
Panel Reaktif Antikor (PRA) Pozitifliği (%) 50-59 50
60-69 79 100
70-79 200
80 ve üzeri 300 200

ve;

Tam uyum dışındaki durumlarda uyumlu her DR antijeni için 150, B antijeni için 75, A antijeni için 25 puan verilir
Donörün çıktığı bölge 200 500
Alıcı yaş grubu 11 yaş altı Doku uyumu puanı X 1.75 2
12-17 yaş Doku uyumu puanı X 1.50 1.5
18-37 60 yaş Doku uyumu puanı X 1.25
Diyalize girme süresi Her ay için 3 5 puan
Panel Reaktif Antikor (PRA) Pozitifliği (%) 50-59 50
60-79 100
80 ve üzeri 200
Donör çıkaran merkez, bir böbreği kullanması halinde, gönderdiği diğer böbrek için 10 20 puan alır. Her iki böbreği göndermesi halinde 40 puan alır. Böbrek alan merkez de aldığı bir böbrek için -10 -20 puan alır. Bu puanlar bir sonraki böbrek dağıtımında o merkezin listesindeki hastaların puanlarına dahil edilir.
Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi programında yer alan puanlamalarla ilgili böbrek nakli merkezlerinin görüşleri istenmişti. Yapılan çalışmalar ve gelen görüşler doğrultusunda gerek böbrek dağıtım kuralları, gerekse böbrek bekleme listesindeki puanlamalarla ilgili uygun görülen değişiklikler yapılmıştır. “organ@saglik.gov.tr”

açıklarsan sevinirim ben 20 yıllık diyaliz hastasıyım nakilden sonra 10 yıldır giriyorum nakil böbreğim duruyor
c liyim benim nakil olma ihtimalim kaçtır acaba bunu merak ediyorum bi ara cevaplayabilirsen sevinirim.
teşekkürler paylaşım için.

Herşeyi veren Hakk..

                 Ayıp olur ağlayıp, sızlanmak......
12-09-2007 02:31 AM
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı bir cevapta alıntı yap
semerkand/hasan Çevrimdışı
Aileden
*****

Mesajlar: 678
Katılım: Jul 2007
Karma Puanı: 11
Mesaj: #3
RE: ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
bende onsenelikdiyaliz hastasıyım ne olcak benim halim acaba valla ben ondan hiç bişey anlamadımki size bişey deyim he

    
Adımlarımızın gittiği yere, kalbimiz varmıyor gibi...

Gözlerimizin değdiği yere, gönlümüz dokunmuyor gibi...

Yürü ama ruhun geride kalmasın!

Öyle u/yan ki güneş senden sonra u/yansın....
12-09-2007 03:08 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı bir cevapta alıntı yap
emos24 Çevrimdışı
En eski üye
*****

Mesajlar: 454
Katılım: Jul 2006
Karma Puanı: 10
Mesaj: #4
RE: ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
ulusal böbrek nakli bekleme listesinden bir duyum aldım arkadaşlar .ya mesela;istanbuldaki bir hasta istanbuldaki bir hastanede listeye alınır.ama liste sadece istanbuldaki hastaneler için geçerliymiş .diğer şehirlerdeki hastanelere gönderilmiyormuş.her şehir kendi hastanelerine yönlendiriyormuş.ya bunun ulusal bekleme listesi nerde kalıyor anlamadım.ben ulusal bekleme listesini mesela ben istanbulda listeye alındığımda izmirden de çağırılmayalım.ama böyle bir sistem yookmuş.bence biran önce bir uygulama olmalı.çünkü hastalar her hastane için tetkik yaptırmak zorunda kalıyorlar.bu da hastaları yıldırıyor ve sıraya bile girmiyorlar.umarım herşey daha güzel olur.sevgiyle ve sağlıcakla kalınSmile

İnsanların en büyük dostu, ZORLUKLARDIR ; çünkü insanları karşılaştıkları ZORLUKLAR kuvvetlendirir....
12-10-2007 02:04 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı bir cevapta alıntı yap
Derviş Çevrimdışı
ARADA BİR UĞRAR...
*****

Mesajlar: 184
Katılım: Mar 2007
Karma Puanı: 11
Mesaj: #5
RE: ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ
yahu bunları duyunca insanın ölene kadar diyalize giresi ve devlete yük olası geliyo.
oysa emoş un dediği gibi olsa hem bizim için hem devletimiz için daha iyi olur.
ben de öyle biliyordum yani bir yere dosya veriyorsun heryerden çıkabiliyor sanıyordum.
ama değilmiş inanasım gelmiyor yaa.
e madem öyle niye o zaman adı ULUSAL liste anlayan beri gelsin....

Herşeyi veren Hakk..

                 Ayıp olur ağlayıp, sızlanmak......
12-10-2007 02:48 AM
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı bir cevapta alıntı yap
Mesaj Önizleme 


Foruma Git:
Bize Ulaşın | gencdiyaliz | En Üste Dön | İçeriğe Dön | Mobil Versiyon | RSS Beslemesi